Je winkelwagen

YOUR CART IS EMPTY

Add product to continue with checkout

Privacyverklaring

Privacyverklaring The Inspire Food Company

Op deze pagina vindt u de privacyverklaring van The Inspire Food Company. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 57422303.

Wij vinden een zorgvuldige verwerking en beveiliging van persoonsgegevens belangrijk. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons (in onze hoedanigheid van ‘verwerkingsverantwoordelijke’) aan de eisen die de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), daaraan stelt. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen.

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan met betrekking tot de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’ in de zin van de AVG). Het gaat dan om informatie zoals aanhef, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, (kantoor- en/of leverings-) adres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, gebruikersnaam, BTW nummer en overige gegevens, voor zover die worden gevraagd en worden verstrekt. U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven om onze website te gebruiken. U bepaalt zelf welke gegevens u aan ons verstrekt maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. In bepaalde gevallen hebben we uw naam, adres en andere gegevens nodig, zodat we u de gewenste services kunnen bieden. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling of bij het gebruik van contactformulieren.

Verwerken van persoonsgegevens:

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor deze door u aan ons worden verstrekt.

· Wij verwerken persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is om enige door ons met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren.

· Wij verwerken persoonsgegevens indien dit wat ons betreft noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om u periodiek op de hoogte te stellen en te houden van onze producten, diensten en activiteiten.

· Wij verwerken persoonsgegevens in situaties waarin wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verwerken en te bewaren, bijvoorbeeld voor administratieve doeleinden.

· Wij verwerken en gebruiken alle (persoons)gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan ons, bij het sluiten van een overeenkomst met ons, bij het invullen van een (web)formulier op onze website of bij het solliciteren op een functie bij ons.

· Wij verwerken (voor statistische doeleinden) gegevens over de datum en het tijdstip waarop u onze website bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt (hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website. Wij verzamelen deze gegevens zodat wij de inhoud van de website optimaal kunnen afstemmen aan de wensen en behoeftes van de gebruikers van onze website.


Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die gevoelig (kunnen) zijn, zoals gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid. Wij hebben geen enkele intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. Alleen wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig zouden hebben om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zullen wij deze opvragen en verwerken.

Opslag van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor

uw gegevens worden verzameld tenzij dit in strijd is met een wettelijke bewaartermijn, technische of organisatorische vereisten of andere wettelijke verplichtingen.


Verstrekking aan derden

Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden (‘bewerkers’) nodig is voor het

uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking. Bijvoorbeeld aan het bedrijf dat de hosting van onze website verzorgt. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zullen wij erop toezien dat dit gebeurt in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij besluiten nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen van gegevens over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Bij ons worden besluiten genomen door personen en dus niet door computerprogramma's of -systemen.


Beveiliging


Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij treffen voortdurend maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maken wij, waar nodig, gebruik van versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en digitale toegangsbeveiliging.


Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens


U kunt op elk moment kosteloos informatie ontvangen over de door ons opgeslagen gegevens over u, over de herkomst en ontvanger ervan en over het doel van gegevensverwerking. Bovendien hebt u een wettelijk recht op rectificatie, blokkering en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons doen, door een e-mail te sturen aan info@inspirefoodcompany.com. Bovendien kunt u de aan ons verstrekte toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens op ieder moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarop uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.


Als u vindt dat wij niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Disclaimer voor de inhoud van gekoppelde externe sites

Deze privacyverklaring strekt zich niet uit tot het gebruik van externe links die mogelijk op onze website zijn opgenomen. Wij hebben geen controle over de naleving door andere websiteproviders van gegevensbeschermings- en beveiligingsvoorzieningen. We verwijzen u daarvoor door naar de websites van de betreffende aanbieders voor informatie over hun eigen privacy beleid.


Cookies en cookiepolicy

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van onze website. Met behulp van cookies zorgen wij er onder andere voor dat uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en krijgen wij inzicht in het surfgedrag van de bezoekers van onze website. Daarmee kunnen wij bepalen of (eventuele) advertenties op onze website of websites van derden effectief zijn. Op basis van de handelingen die wij monitoren, kunnen wij een profiel voor u aanmaken en daarmee onze advertenties optimaliseren aan uw voorkeuren. U kunt de cookies accepteren of weigeren. Heeft u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via de instellingen van uw browser.

Onze cookies en daaruit gegenereerde gegevens, worden beheerd door Google Inc. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het privacybeleid van Google staat omschreven wat daarvan eventuele gevolgen zijn.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site (functionele cookies). Voor het opslaan van alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze website worden weergegeven. Wanneer u onze website bezoekt wordt een melding getoond om cookies te accepteren en wordt meer uitleg gegeven over de betreffende cookies.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze

webpagina gepubliceerd.


Contactgegevens

The Inspire Food Company

Oder 20 UNIT-A0785

2491 DC 's-Gravenhage

T: +31 (0)302271810.

E: info@inspirefoodcompany.com

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via e-mail: info@inspirefoodcompany.com